:: Witaj szkoło!
(2010-09-01 17:38:17)

Pierwszy dzwonek  we wszystkich szkołach zabrzmi już jutro. Dla uczniów to ostatnia chwila na pożegnanie wakacji. W tym roku MEN znów szykuje wiele zmian…
Przemijający rok szkolny, był pierwszym rokiem kiedy zdawaliśmy obowiązkową maturę z matematyki i została wprowadzona nowa podstawa programowa. W tym roku dalsze niespodzianki. Doczekamy się zmian  w organizacji kalendarza roku szkolnego. Zostanie on wydłużony do ostatniego piątku czerwca, czyli później niż dotychczas. Dyrektor CKE ustalił już terminy sprawdzianów gimnazjalistów i matury licealistów.

Nastąpią zmiany w strukturze egzaminu gimnazjalnego. np. egzamin z języka nowożytnego będzie można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas gimnazjum, których obowiązuje nowa podstawa programowa, będą mieli obowiązek realizacji projektu edukacyjnego.

Dobre wiadomości dla uczniów liceum, w szkołach ponadgimnazjalnych, rada pedagogiczna będzie mogła podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo wyższej, pomimo nie zdanego przez niego egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Do tej pory nie było to możliwe.

Więcej informacji, znajdziecie na stronie www.men.gov.pl .


adres tej wiadomości: www.e-stalowa.pl/news.php?id=627